Detail novinky

Vybavení pro zásahovou jednotku SDH z dotací Zlínského kraje pro rok 2021

Starosta obce v průběhu roku 2021 opět zažádal pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (zásahovou jednotku) o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje „Program RP12-21 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ na nákup elektrocentrály a přenosného záchranného a zásahového žebříku pro hasiče.

      Z rozpočtu Zlínského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 72.000,- Kč.

     Obec Újezdec přispěla částkou 32.382,- Kč a zakoupila pro zásahovou jednotku SDHO dle způsobilých výdajů projektu a technických parametrů 1x přenosnou třífázovou elektrocentrálu HONDA ECT 7000 GP AVR a 1x přenosný záchranný a zásahový žebřík čtyřdílný PROFI-Al/HN3.

      Celková hodnota vybavení je 104.382,- Kč. Zakoupené vybavení bylo předáno JSDHO k užívání, čímž dojde opět ke zlepšení plnění úkolů při likvidaci následků živelních pohrom a mimořádných událostí a taktéž dojde ke zlepšení připravenosti k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.