Detail novinky

Tříkrálová sbírka 2007

Dne 6.1.2007 od 9.00 hod se v naší obci, jako již každý rok, uskuteční Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Tuto sbírku pořádá sociální komise obecního úřadu společně s Charitou v Uherském Hradišti.