Detail novinky

Dobrovolní hasiči významně přispívají k bezpečnosti ve Zlínském kraji – statistika za rok 2021 okr. UH. Hradiště + zásah 5. 2. 2022

Přehled zásahů jednotek dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje v roce 2021.

      Stejně jako v letech předchozích, tak i nyní rekapitulujeme činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji a počty zásahů, na kterých se v průběhu roku 2021 podílely spolu s profesionálními hasiči nebo je řešily samostatně.

      Hlavní činnost jednotek byla zaměřena na pomoc při likvidaci lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů. Nemalý podíl pomoci hasičů byl i při likvidaci následků přírodních pohrom (odstraňování popadaných stromů při silném větru) nebo při pátrání po ztracených osobách.

     Naše jednotka SDHO měla celkem 4 zásahy z toho 3 samostatné a 1. vyhlášený prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska (KOPIS).

    Jednotka SDHO Újezdec vyjela po oznámení události prostřednictvím KOPIS dne 5. 2. 2022 v 9:46 hodin v Újezdci k vývratu stromu a dále pak do místní části „ZMOLA u dolní přehrady“, kde je po silném větru nakloněno několik stromů a můžou zasáhnout vedení veřejného osvětlení. JSDHO Újezdec provedla ořez, odstranění stromů motorovou pilou a úklid.