Znak PČR ÚJEZDEC
oficiální stránky obce
Znak obce
Úvod Mapa webu Napište nám Diskuzní fórum Fotogalerie
Letecký pohled na obec   O obci Újezdec Újezdec  
  Obecní úřad Újezdec
  Život v obci Újezdec
  Fotografie Újezdec
  Újezdecký teploměr Újezdec
O obci Újezdec > Újezdecká zmola

Újezdecká zmola

Újezdec, východní vesnička kyjovského okresu, je zajímavá hlubokou a širokou zmolou. O jejím vzniku se vypravuje tato pověst. Újezdec stával kdysi na pěkné rovině, vyvýšené nad ostatní okolí. Ta oplývala zvláště na horním konci hojností vodních zřídel. Střed vesničky byl stále rozbahněn a občané ho museli velikým obloukem obcházet, chtěli-li na druhou stranu osady. Reptali, až zasedla rada obce. Starší se dohodli, aby středem vesnice byl vyorán příkop, kterým by se odváděla voda, co přebývala.

Stalo se. Jeden občan zapřáhl volky a rádlem prooral hlubokou brázdu do které počala stékat okolní voda a odtékala jí po mírném svahu k jihu. Téhož roku mělo býti odpomoženo ještě jiné nevýhodě. Občané horního konce měli daleko pro vodu, rozhodli se proto vykopat studnu na svém konci. V hloubce několika metrů narazili na skálu a v té chvíli se ozvalo děsivé hučení jako od mocného větru. Zaduněla rána a ze studny se valí za hrozného hukotu a šplouchání proudy vod a razí si cestu prooranou brázdou, která se vůčihledně šíří. Polekaní občané bezradně a zoufale pobíhají až do tmavé noci. Časně z rána byli starší obce znovu alarmováni k poradě, jak ucpat studnu, aby proudy vod nepodebraly stavení a neodnesly jich. Podle přijatého plánu přinesli čtyři velké duchny a přidali do nich kamení. Silní muži chopili první a vrhli ji do studně, ale peřina byla silným proudem vržena zpět. Přivezli nyní několik fůr velikých kamenů, písku, hlíny, donesli několik prken a pozvali na pomoc celou ves. Prkna položili přes studnu a na ně narovnali peřiny. Na ně kladli balvany a ostatní čekali nachystáni, aby mohli vrhnout do studny připravené kameny, až se prkna pod tíží prolomí.

Konečně desky praskly a peřiny se vším ostatním se řítily do hlubiny. Kolem stojící zahajují kanonádu kamením. Konečně je studna zasypána a neštěstí zažehnáno. Ale zmola se šířila dál a za dešťů a povodní se prohlubovala, až nabyla nynějších rozměrů.

Tolik z knihy Pověsti Slovácka Jana Žardeckého. Jak to bylo opravdu se již stěží dozvíme. Podle vyprávění pamětníka Matěje Čechála se zmola nejvíce rozšiřovala přirozenými újezdy zeminy a také nezanedbatelnou těžbou kamene – toto se stalo prý větším zlem.

Významný krok v kultivaci zmoly byl učiněn v roce 2001, kdy po navezení vrstvy ornice byla v horní části zmoly vysazena veřejná zeleň a proti nežádoucím skládkám zajistila obec oplocení kritických míst. K dříve realizovaným opěrným larzenům (stěny k zamezení sesuvů svahů) a hrazenářským přehrážkám přibyly mikropiloty proti sesuvu části svahu rokle.

Ukázka oplocení okraje zmoly Výsadba v horní části zmoly Opěrná zeď u č.p.7 Larzeny pod bývalou školou Mikropiloty u rozcestí

Nedotčená je příroda v rokli pod lesem na "Stráňách." V některých úsecích připomíná Boubínský prales. Náročný terén umožňuje klukovské toulky za poznáním i dobrodružstvím. Újezdecká zmola přináší obci mnoho problémů, ale má také své kouzlo. Objevují se hlasy, že by zasloužila "Naučnou stezku."

Pod panským vinohradem U pískovcové skály Před vtokem újezdeckého potoka do přírodního rybníka pod lesem Nad dolní přehrážkou

 

Informace dle zákona 106
Místní samospráva
Obecní symboly
Spolky, sdružení, kluby
Historie obce
Folklór
Košt slivovice 2007
Přírodní poměry
Újezdecká zmola
Zajímavosti
Zajímavost o slunečních hodinách
 
HARMONOGRAM SVOZU PYTLOVÉHO PLASTU V ROCE 2017 v Újezdci - 15. únor, 12. duben, 7. červen, 5. červenec, 30. srpen, 25. říjen, 20. prosinec

Copyright © 2006 - 2017 Obecní úřad Újezdec. Webmaster
Rozšíření a aktualizaci prezentace připravili David Gottwald a Fan Polášek (04-09 2006). Webasistent: DAGOS.


Poslední aktualizace: 14. 9. 2017
Počet návštěv: 273164
od 10.10.2006
Vaše IP adresa je 54.156.67.164