Újezdecký Ethernetthermometer

Sprache: | Einheit: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer

Statistik
Lokalisierung: Obecní úřad Újezdec
der Messungen:
5 959 157
Gemessen an: 27.6.2011 14:45
Höchste Temperatur: 37.4 °Ré - 3.8.2017 11:50
Niedrigste Temp.: -14.1 °Ré - 7.1.2017 06:39
Früher zu dieser Zeit
3. 10. 2023 11.8 °Ré
2. 10. 2023 11.1 °Ré
1. 10. 2023 7.8 °Ré
30. 9. 2023 13 °Ré
29. 9. 2023 12.5 °Ré
aktuelle Temperatur:
10.1 °Ré
4.10.2023 05:19
 Heute  Temperatur: Min.: 10.1 °Ré | Durchschnitt: 12.4 °Ré | Max.: 14.6 °Ré 

Tagesansicht

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Seiten Dorf www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTO GALERIE