Újezdecký thermometer

Language: | Temp. scale: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer

Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 363 561
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
Earlier at this time
8. 8. 2022 6.4 °N
7. 8. 2022 6.1 °N
6. 8. 2022 5.6 °N
5. 8. 2022 9.5 °N
4. 8. 2022 8.8 °N
Current temperature:
6.9 °N
9.8.2022 21:21
 Today  Temperature: MIN: 5.2 °N | AVG: 7 °N | MAX: 8.4 °N 

Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY