Újezdecký Ethernet termometr

Język: | Jednostka: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer

Statystyka
Lokalizacja: Obecní úřad Újezdec
Liczba pomiarów:
6 326 452
Mierzona od: 27.6.2011 14:45
Wysoka temperatura: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Niska temperatura: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
Wcześniej w tym czasie
20. 6. 2024 15.6 °Ro
19. 6. 2024 18.6 °Ro
18. 6. 2024 17.8 °Ro
17. 6. 2024 15.3 °Ro
16. 6. 2024 15.1 °Ro
Aktualna temperatura:
17.4 °Ro
21.6.2024 04:25
 Dziś  Temperatura: Min.: 17.1 °Ro | Średnia: 17.7 °Ro | Max.: 18.2 °Ro 

Pokaż dzień

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Strony społeczności www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTOGALERIA