Újezdecký Ethernet termometr

Język: | Jednostka: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer

Statystyka
Lokalizacja: Obecní úřad Újezdec
Liczba pomiarów:
5 435 621
Mierzona od: 27.6.2011 14:45
Wysoka temperatura: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Niska temperatura: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
Wcześniej w tym czasie
29. 9. 2022 12.7 °Ro
28. 9. 2022 11.3 °Ro
27. 9. 2022 13.2 °Ro
26. 9. 2022 13.6 °Ro
25. 9. 2022 13.9 °Ro
Aktualna temperatura:
13 °Ro
30.9.2022 00:10
 Dziś  Temperatura: Min.: 12.9 °Ro | Średnia: 12.9 °Ro | Max.: 13 °Ro 

Pokaż dzień

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Strony społeczności www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTOGALERIA