Újezdecký thermometer

Language: | Temp. scale: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer

Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 941 362
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
Earlier at this time
20. 9. 2023 19.4 °Ro
19. 9. 2023 19.3 °Ro
18. 9. 2023 20.7 °Ro
17. 9. 2023 20.4 °Ro
16. 9. 2023 19.8 °Ro
Current temperature:
19.4 °Ro
21.9.2023 15:07
 Today  Temperature: MIN: 16.3 °Ro | AVG: 17.9 °Ro | MAX: 19.9 °Ro 

Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY