Újezdecký Ethernetthermometer

Sprache: | Einheit: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer

Statistik
Lokalisierung: Obecní úřad Újezdec
der Messungen:
5 952 329
Gemessen an: 27.6.2011 14:45
Höchste Temperatur: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Niedrigste Temp.: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
Früher zu dieser Zeit
28. 9. 2023 18.9 °Ro
27. 9. 2023 18.9 °Ro
26. 9. 2023 17.9 °Ro
25. 9. 2023 16.5 °Ro
24. 9. 2023 14.4 °Ro
aktuelle Temperatur:
19.2 °Ro
29.9.2023 09:24
 Heute  Temperatur: Min.: 15.6 °Ro | Durchschnitt: 16.5 °Ro | Max.: 19.3 °Ro 

Tagesansicht

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Seiten Dorf www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTO GALERIE