TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
13.3 °Ro
25.9.2022 04:55
Humidity
84.3%
Dew point
12 °Ro
Earlier at this time
24. 9. 2022 11.7 °Ro75.1%
23. 9. 2022 10.7 °Ro82.7%
22. 9. 2022 11.5 °Ro88.2%
21. 9. 2022 11.4 °Ro85.2%
20. 9. 2022 11.2 °Ro94.4%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 428 830
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 13.3 °Ro | AVG: 13.7 °Ro | MAX: 14 °Ro 
HUMIDITY
MIN: 73.1% | AVG: 77.4% | MAX: 85.2% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY