Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
516.3 °R
20.5.2022 05:36
Humidité
51.6%
Point de rosée
498.7 °R
Jours préc. a cette heure
19. 5. 2022 510.6 °R54.2%
18. 5. 2022 509.1 °R79.9%
17. 5. 2022 518.3 °R74.4%
16. 5. 2022 516.7 °R54.5%
15. 5. 2022 514.7 °R64.3%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 248 318
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 575.9 °R - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 460 °R - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 515.8 °R | MOY: 518.4 °R | MAX: 521.4 °R 
HUMIDITé
MIN: 39.5% | MOY: 45.19% | MAX: 53.4% 
Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS