TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
512 °R
25.9.2022 04:13
Humidity
81.6%
Dew point
506.6 °R
Earlier at this time
24. 9. 2022 506.1 °R75.1%
23. 9. 2022 503.4 °R81%
22. 9. 2022 505.2 °R89.6%
21. 9. 2022 504.3 °R87%
20. 9. 2022 505.4 °R94.8%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 428 789
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 575.9 °R - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 460 °R - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 511.5 °R | AVG: 513.2 °R | MAX: 514 °R 
HUMIDITY
MIN: 73.1% | AVG: 76.42% | MAX: 83.6% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY