Újezdecký Ethernetthermometer

Aktuelle Temperatur
499.1 °R
18.4.2021 02:18
Früher zu dieser Zeit
17. 4. 2021 497.1 °R
16. 4. 2021 493.5 °R
15. 4. 2021 495.5 °R
14. 4. 2021 493.1 °R
13. 4. 2021 493.1 °R
Statistik
Lokalisierung: Obecní úřad Újezdec
der Messungen:
4 777 510
Gemessen an: 27.6.2011 14:45
Höchste Temperatur: 575.9 °R - 3.8.2017 11:50
Niedrigste Temp.: 460 °R - 7.1.2017 06:39
HEUTE TEMPERATUR
Min.: 499.1 °R | Durchschnitt: 499.5 °R | Max.: 499.8 °R 

Tagesansicht

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Seiten Dorf www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTO GALERIE