TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
4.8 °N
20.5.2022 06:07
Humidity
50.9%
Dew point
1.5 °N
Earlier at this time
19. 5. 2022 5.4 °N40.1%
18. 5. 2022 3.7 °N71.7%
17. 5. 2022 5.1 °N67.6%
16. 5. 2022 4.9 °N51.8%
15. 5. 2022 5.5 °N52%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 248 348
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 4.4 °N | AVG: 4.9 °N | MAX: 5.4 °N 
HUMIDITY
MIN: 39.5% | AVG: 45.77% | MAX: 55.3% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY