Újezdecký Thermometre

Température actuelle
125.1 °De
7.7.2020 01:34
Jours préc. a cette heure
6. 7. 2020 120.3 °De
5. 7. 2020 123.5 °De
4. 7. 2020 126.6 °De
3. 7. 2020 124.7 °De
2. 7. 2020 120.9 °De
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
4 407 580
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI TEMPERATURE
MIN: 125.9 °De | MOY: 125 °De | MAX: 124.1 °De 

Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS