Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
125.3 °De
25.9.2023 21:55
Humidité
84.6%
Point de rosée
129.2 °De
Jours préc. a cette heure
24. 9. 2023 128.1 °De70.1%
23. 9. 2023 129.5 °De70.5%
22. 9. 2023 118.4 °De67.6%
21. 9. 2023 120.2 °De70.3%
20. 9. 2023 121.5 °De69%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 947 415
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 131.6 °De | MOY: 124 °De | MAX: 115.1 °De 
HUMIDITé
MIN: 55.2% | MOY: 73.25% | MAX: 88.4% 
Choisir un jourSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS