TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
116.3 °De
21.9.2023 15:25
Humidity
60.9%
Dew point
128.1 °De
Earlier at this time
20. 9. 2023 116 °De55.4%
19. 9. 2023 116.9 °De57.5%
18. 9. 2023 113 °De56.8%
17. 9. 2023 112.8 °De55.4%
16. 9. 2023 114.8 °De52.1%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 941 379
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 125 °De | AVG: 120.2 °De | MAX: 114.5 °De 
HUMIDITY
MIN: 57.2% | AVG: 66.58% | MAX: 76.1% 
Day viewSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY