TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
11.2 °C
25.9.2022 03:40
Humidity
81.6%
Dew point
8.2 °C
Earlier at this time
24. 9. 2022 7.8 °C76%
23. 9. 2022 7.2 °C79.4%
22. 9. 2022 7.2 °C90%
21. 9. 2022 7.6 °C85.5%
20. 9. 2022 7.5 °C95.2%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 428 756
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 46.8 °C - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -17.6 °C - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 11.1 °C | AVG: 12.11 °C | MAX: 12.4 °C 
HUMIDITY
MIN: 73.1% | AVG: 75.42% | MAX: 82.2% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY