TH2E - Internetowy termometr z higrometrem

Aktualna temperatura
102 °De
30.6.2022 13:08
Wilgotność
37.7%
Punkt rosy
126.3 °De
Wcześniej w tym czasie
29. 6. 2022 102.2 °De43.1%
28. 6. 2022 105.6 °De47%
27. 6. 2022 104.1 °De39.6%
26. 6. 2022 102.9 °De38.7%
25. 6. 2022 118.8 °De77.8%
Statystyka
Lokalizacja: Obecní úřad Újezdec
Liczba pomiarów:
5 306 688
Mierzona od: 27.6.2011 14:45
Wysoka temperatura: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Niska temperatura: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
DZIś
TEMPERATURA
Min.: 121.8 °De | Średnia: 113 °De | Max.: 98.6 °De 
WILGOTNOść
Min.: 34.5% | Średnia: 63.9% | Max.: 81.3% 
Pokaż dzień

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Strony społeczności www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTOGALERIA