Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
18.3 °C
14.8.2022 04:41
Humidité
87.2%
Point de rosée
16.1 °C
Jours préc. a cette heure
13. 8. 2022 17.3 °C72.4%
12. 8. 2022 15.2 °C73.6%
11. 8. 2022 16.4 °C58.3%
10. 8. 2022 16.8 °C64.5%
9. 8. 2022 16.4 °C65.7%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 369 651
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 46.8 °C - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: -17.6 °C - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 18.3 °C | MOY: 18.59 °C | MAX: 19.2 °C 
HUMIDITé
MIN: 83.1% | MOY: 85.8% | MAX: 87.3% 
Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS