Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
14 °Ro
29.5.2023 05:01
Humidité
67.1%
Point de rosée
10.9 °Ro
Jours préc. a cette heure
28. 5. 2023 13.3 °Ro65.1%
27. 5. 2023 13.7 °Ro60.6%
26. 5. 2023 14 °Ro81.8%
25. 5. 2023 13.1 °Ro81.5%
24. 5. 2023 13.7 °Ro91.6%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 778 243
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 13.7 °Ro | MOY: 14.4 °Ro | MAX: 14.7 °Ro 
HUMIDITé
MIN: 62% | MOY: 64.78% | MAX: 69.7% 
Choisir un jourSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS