Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
64.6 °F
20.8.2022 04:26
Humidité
90.4%
Point de rosée
61.7 °F
Jours préc. a cette heure
19. 8. 2022 74.8 °F52.9%
18. 8. 2022 74.3 °F58.1%
17. 8. 2022 66.9 °F75.7%
16. 8. 2022 64.9 °F79.3%
15. 8. 2022 65.7 °F87.8%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 378 107
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 116.2 °F - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 0.3 °F - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 64.6 °F | MOY: 66.9 °F | MAX: 69.1 °F 
HUMIDITé
MIN: 78.4% | MOY: 85.11% | MAX: 90.4% 
Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS