Thermometre & Hygrometre

Température actuelle
100.4 °De
30.6.2022 12:32
Humidité
37.2%
Point de rosée
125.3 °De
Jours préc. a cette heure
29. 6. 2022 100.8 °De42.7%
28. 6. 2022 108.5 °De53.7%
27. 6. 2022 104.7 °De40.7%
26. 6. 2022 103.8 °De39.3%
25. 6. 2022 121.2 °De83.2%
Statistiques
Emplacement: Obecní úřad Újezdec
Nb de relevés:
5 306 652
Depuis le: 27.6.2011 14:45
Temp. maximale: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Temp. minimale: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
AUJOURD'HUI
TEMPERATURE
MIN: 121.8 °De | MOY: 113.6 °De | MAX: 98.7 °De 
HUMIDITé
MIN: 37.2% | MOY: 65.24% | MAX: 81.3% 
Choisir un jour

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Le site municipal www.UJEZDEC.cz , Újezdecká GALERIE PHOTOS