TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
0.9 °C
29.1.2022 11:14
Humidity
83.3%
Dew point
-1.6 °C
Earlier at this time
28. 1. 2022 3.7 °C69.2%
27. 1. 2022 0.6 °C82.1%
26. 1. 2022 2.7 °C81.1%
25. 1. 2022 0.3 °C93.9%
24. 1. 2022 1.9 °C62.8%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 093 503
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 46.8 °C - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -17.6 °C - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: -2.4 °C | AVG: -0.65 °C | MAX: 2.6 °C 
HUMIDITY
MIN: 78% | AVG: 83.94% | MAX: 88.7% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY