TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
16 °Ro
12.4.2024 22:11
Humidity
61.4%
Dew point
12.1 °Ro
Earlier at this time
11. 4. 2024 13.3 °Ro74.1%
10. 4. 2024 12.3 °Ro81%
9. 4. 2024 17.4 °Ro60.1%
8. 4. 2024 17.6 °Ro56%
7. 4. 2024 17.1 °Ro66.5%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
6 228 557
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 32.1 °Ro - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -1.7 °Ro - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 12 °Ro | AVG: 15.9 °Ro | MAX: 19.1 °Ro 
HUMIDITY
MIN: 40.9% | AVG: 59.38% | MAX: 80.1% 
Day viewSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY