Újezdecký thermometer

Current temperature
0.9 °Ré
26.1.2021 13:56
Earlier at this time
25. 1. 2021 1.2 °Ré
24. 1. 2021 1.6 °Ré
23. 1. 2021 3.2 °Ré
22. 1. 2021 7.3 °Ré
21. 1. 2021 5.2 °Ré
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
4 673 373
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 37.4 °Ré - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -14.1 °Ré - 7.1.2017 06:39
TODAY TEMPERATURE
MIN: -1.6 °Ré | AVG: -0.2 °Ré | MAX: 2.6 °Ré 

Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY