TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
6.3 °N
21.6.2024 03:09
Humidity
69.1%
Dew point
4.4 °N
Earlier at this time
20. 6. 2024 5.5 °N86.8%
19. 6. 2024 7.1 °N71.2%
18. 6. 2024 6.5 °N71.7%
17. 6. 2024 5.2 °N76%
16. 6. 2024 4.8 °N92.7%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
6 326 377
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 6.2 °N | AVG: 6.5 °N | MAX: 6.7 °N 
HUMIDITY
MIN: 66% | AVG: 68.51% | MAX: 71.9% 
Day viewSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY