TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
117.8 °De
28.5.2023 12:38
Humidity
47.8%
Dew point
135 °De
Earlier at this time
27. 5. 2023 122.9 °De46.5%
26. 5. 2023 120.2 °De54.3%
25. 5. 2023 127.4 °De70.4%
24. 5. 2023 126.9 °De75.7%
23. 5. 2023 112.8 °De55.4%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 777 281
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 134.1 °De | AVG: 127.9 °De | MAX: 115.5 °De 
HUMIDITY
MIN: 39.8% | AVG: 59.42% | MAX: 68% 
Day viewSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY