TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
115.8 °De
25.6.2022 16:48
Humidity
67.9%
Dew point
125.1 °De
Earlier at this time
24. 6. 2022 109.7 °De34.9%
23. 6. 2022 111.5 °De33.5%
22. 6. 2022 113.6 °De34.7%
21. 6. 2022 119.1 °De39.7%
20. 6. 2022 117.3 °De78%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 299 837
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 124.8 °De | AVG: 120.2 °De | MAX: 114.3 °De 
HUMIDITY
MIN: 46.5% | AVG: 77.39% | MAX: 94% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY