TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
151.5 °De
3.2.2023 02:16
Humidity
76.9%
Dew point
156.2 °De
Earlier at this time
2. 2. 2023 148.4 °De85.3%
1. 2. 2023 147 °De81.2%
31. 1. 2023 147.2 °De76.4%
30. 1. 2023 159.2 °De88.9%
29. 1. 2023 153.3 °De75.9%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 617 354
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 152 °De | AVG: 150.2 °De | MAX: 149.1 °De 
HUMIDITY
MIN: 70.1% | AVG: 72.32% | MAX: 76.9% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY