TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
126.2 °De
24.5.2024 16:40
Humidity
85.7%
Dew point
129.8 °De
Earlier at this time
23. 5. 2024 117.2 °De51.2%
22. 5. 2024 119.6 °De61.6%
21. 5. 2024 116.7 °De64.5%
20. 5. 2024 115.4 °De49.5%
19. 5. 2024 117.8 °De55.2%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
6 287 603
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 79.8 °De - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: 176.4 °De - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 128.6 °De | AVG: 125.8 °De | MAX: 119.9 °De 
HUMIDITY
MIN: 68.8% | AVG: 81.22% | MAX: 94.7% 
Day viewSrážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu ÚjezdecSrážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY