TH2E - Ethernet thermometer and hygrometer

Current temperature
18.2 °C
20.8.2022 04:20
Humidity
90.2%
Dew point
16.6 °C
Earlier at this time
19. 8. 2022 23.8 °C52.9%
18. 8. 2022 23.5 °C58.1%
17. 8. 2022 19.4 °C75.7%
16. 8. 2022 18.3 °C79.3%
15. 8. 2022 18.7 °C87.8%
Statistics
Location: Obecní úřad Újezdec
Measurements count:
5 378 101
Measured by: 27.6.2011 14:45
Highest temp.: 46.8 °C - 3.8.2017 11:50
Lowest temp.: -17.6 °C - 7.1.2017 06:39
TODAY
TEMPERATURE
MIN: 18.2 °C | AVG: 19.44 °C | MAX: 20.6 °C 
HUMIDITY
MIN: 78.4% | AVG: 84.99% | MAX: 90.2% 
Day view

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Website village www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FHOTO GALLERY