Újezdecký Ethernetthermometer

Aktuelle Temperatur
22.8 °Ré
13.8.2020 15:28
Früher zu dieser Zeit
12. 8. 2020 23.3 °Ré
11. 8. 2020 22.2 °Ré
10. 8. 2020 24.8 °Ré
9. 8. 2020 23.6 °Ré
8. 8. 2020 24.6 °Ré
Statistik
Lokalisierung: Obecní úřad Újezdec
der Messungen:
4 457 089
Gemessen an: 27.6.2011 14:45
Höchste Temperatur: 37.4 °Ré - 3.8.2017 11:50
Niedrigste Temp.: -14.1 °Ré - 7.1.2017 06:39
HEUTE TEMPERATUR
Min.: 15 °Ré | Durchschnitt: 19.1 °Ré | Max.: 23.7 °Ré 

Tagesansicht

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Seiten Dorf www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTO GALERIE