Újezdecký Ethernetthermometer

Aktuelle Temperatur
-0.5 °N
13.12.2018 19:25
Früher zu dieser Zeit
12. 12. 2018 -0.2 °N
11. 12. 2018 0.3 °N
10. 12. 2018 0.4 °N
9. 12. 2018 1.7 °N
8. 12. 2018 1.6 °N
Statistik
Lokalisierung: Obecní úřad Újezdec
der Messungen:
3 667 254
Gemessen an: 27.6.2011 14:45
Höchste Temperatur: 15.4 °N - 3.8.2017 11:50
Niedrigste Temp.: -5.8 °N - 7.1.2017 06:39
HEUTE TEMPERATUR
Min.: -0.9 °N | Durchschnitt: -0.4 °N | Max.: 0.2 °N 

Tagesansicht

Srážky na území České republiky


Poznámka: Čas měření je udáván ve světovém čase UTC (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času přičíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna především pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

 

Srážkoměrná stanice Újezdec - sedmidenní graf srážek na území obce
Graf se nepodařilo načíst.

Sedmidenní graf srážkoměrná stanice umístěné na střeše budovy obecního úřadu Újezdec

Seiten Dorf www.UJEZDEC.cz , Újezdecká FOTO GALERIE