Obecní úřad

Obecně závazné vyhlášky, dokumenty

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout (223.61 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Újezdec a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Stáhnout (327.43 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky Stáhnout (60.13 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Stáhnout (107.12 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Stáhnout (107.12 Kb)